Holland har der sværere!

Arbejdsløsheden i Danmark er i flg. nye tal fra Eurostat helt i bund. Således er Danmarks arbejdsløshed på 3,5% svarende til 97.400 personer.

I Holland er det dog endnu mere vanskeligt at finde arbejdskraft. Holland har den mindste arbejdsløshed i EU på kun 3,3%.

Selv i lande, som traditionelt har døjet med skyhøj arbejdsløshed er der ved at blive bedre tider. I Polen har man således en arbejdsløshed på 10,2% hvilket umiddelbart lyder af meget. Men polakkerne har i løbet af et par år faktisk formået at halvere deres arbejdsløshed, fra et niveau på omkring de 20%.

Tillykke med det på trods af de uduelige brødre Kaczynski!

Alt i alt ser det ud som om, at udfordringerne med at finde kvalificeret arbejdskraft bliver endnu mere markante.

/Anders